Het Felicitatieproject bezoekt kroonjarigen vanaf de
leeftijd van 70 jaar. 

Zij doen dit werk al meer dan 50 jaar voor 
de Rivierenbuurt en is hiermee het oudste project in
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer enthousiasme.

Uitspraak Michel Idsinga

Het Felicitatieproject besteedt veel aandacht aan informatie over de ontwikkeling in de ouderenzorg. Ook activiteiten in de Rivierenbuurt worden up-to-date bijgehouden. Doordat de vrijwilligers zelf aan verschillende activiteiten meedoen kunnen zij ouderen eventueel stimuleren ook iets te gaan doen.

De activiteiten zijn vooral gericht op informatieverstrekking maar ook op gezelligheid en persoonlijke aandacht. Achter de schermen houden in totaal vijf vrijwilligers zich uitsluitend bezig met de organisatie van het Felicitatieproject.

Het Felicitatieproject heeft al 50 jaar een enthousiast vrijwilligersteam.

Twaalf en een halfjaar actief bij het Felicitatieproject is heel gewoon. Meer dan 20 jaar actief bij het Felicitatieproject is geen uitzondering. Het verloop binnen het Felicitatieproject is daardoor erg laag.

Ons team bestaat uit ca. 25 vrijwilligers waarbij leeftijd geen rol speelt.
Wij vinden het belangrijk dat een vrijwilliger goed met mensen om kan gaan en geduld heeft en bovendien een luisterend oor kan zijn.

Stichting Heen en Weer Web 21Iedere maand houdt het Felicitatieproject een teambijeenkomst waarvoor veelal een gastspreker(ster) uitgenodigd wordt.
Voor deze bijeenkomsten krijgen de vrijwilligers een uitnodiging met informatie over allerlei verwante activiteiten in de Rivierenbuurt.

Het Felicitatieproject stelt dat haar ouderenhuisbezoekproject door de jaren heen is gegroeid tot een flexibel, zinvol, zingevend en vooral sociaal vrijwilligersproject.
• Flexibel omdat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen welke ouderen, hoeveel ouderen en wanneer men deze ouderen bezoeken wil.
• Zinvol omdat de vrijwilligers vinden dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn en ’iets’ voor andere mensen kunnen betekenen.
• Sociaal omdat het gehele team haar taak vooral samen doet, de teamleden elkaar aanvullen, belangstelling voor elkaar hebben en sociaal gericht bezig zijn.

Gastsprekers

Het bezoek van gastsprekers op de bijeenkomsten van het Felicitatieproject wordt door onze vrijwilligers enorm op prijs gesteld.
Niet alleen voor het project, maar vooral ook omdat zij er zelf nog wat aan hebben.

Regelmatig kunnen we gastsprekers begroeten van:
• Huis van de Wijk Rivierenbuurt
• Sociaal Loket
• PuurZuid
• Politiewijkteam Rivierenbuurt/de Pijp
• Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
• Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden
• Stadsdorp
• !WOON
• Voor Elkaar in Zuid
• Heen en Weer
• ATA alarmering
• SeniorWeb
• Burenbemiddeling
• Hartstichting
• Nierstichting
• ANBO