Het Felicitatieproject bezoekt kroonjarigen vanaf de
leeftijd van 70 jaar. 

Zij doen dit werk al meer dan 50 jaar voor 
de Rivierenbuurt en is hiermee het oudste project in
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Een gezelligheidsbezoekje?
Niemand wil eenzaam genoemd worden.

Gezelligheidsbezoekjes en gezelligheidstelefoontjes worden wederzijds bij senioren en vrijwilligers zéér op prijs gesteld!
Vaak ontstaat er een jarenlange vriendschappelijke band.

Jonge vrijwilligers zijn ook heel geschikt voor gezelligheidsbezoekjes aan senioren. Afspraken worden gemaakt wat beiden het beste uitkomt.

Je inleven in de andere, een klankbord, nieuwe mogelijkheden bespreken, wandelen, een terrasje of eens samen naar de bioscoop. Dát zijn de leuke dingen in ons vrijwilligerswerk!

De vrijwilligers van het Felicitatieproject zijn héél goed geïnformeerd. Veiligheid is een vaak besproken onderwerp tijdens een gezelligheidsbezoekje of gezelligheidstelefoontje.

Hoe komt het Felicitatieproject aan de adressen voor gezelligheidsbezoekjes?

• Uit de kroonjarigenbezoeken.
• Van de huisartsen.
• Het Buurtteam.
• Ongeruste buren.

dierendag in de weektegeneenzaamheid