Disclaimer

Het Felicitatieproject besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat de weergegeven informatie niet (meer) geheel juist is.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van het Felicitatieproject op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
Het Felicitatieproject aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Coördinator van het Felicitatieproject

Amsterdam, juli 2018